ხედვა
მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტის კანონის უზენაესობის ინდექსის 2015 წლის მონაცემების მიხედვით საქართველომ 102 ქვეყანას შორის  29-ე ადგილი დაიკავა და რეგიონის მასშტაბით უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტის კანონის უზენაესობის ინდექსი მსოფლიოს მთელ რიგ ქვეყნებში კანონის უზენაესობის ხარისხს ასახავს. კვლევა თითოეულ ქვეყანაში 9 ფაქტორის...
                                                         სრულად  >>   
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ (OECD) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის მცირე და საშუალო საწარმოების (მსს) პოლიტიკის ინდექსის 2016 წლის მონაცემები გამოაქვეყნა. მსს პოლიტიკის ინდექსი წარმოადგენს სტანდარტს, რომლის მიხედვითაც განვითარებად ქვეყნებში მსს პოლიტიკის სისტემის შეფასება...
                                                 სრულად  >>
სიახლეები
იურიდიულმა ფირმამ „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური“ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) წარმატებით გაუწია კონსულტაცია ქართულ ვალუტაში დენომინირებული ობლიგაციების (135 მილიონი ლარი) მორიგ გამოშვებასთან  დაკავშირებით. ობლიგაციების ადგილობრივი გამოშვების საორიენტაციო განაკვეთი მიბმულია საქართველოს ეროვნული ბანკის...
26 დეკემბერი, 2017                     სრულად >> 
ფორუმმა, რომელიც უკრაინის გადასახადის გადამხდელთა ასოციაციის მხარდაჭერით იყო ორგანიზებული, თავი მოუყარა უკრაინისა და საერთაშორისო ბიზნეს წრეების წამყვან წარმომადგენლებს, ინვესტორებს, ადგილობრივ და ევროპელ საჯარო მოხელეებს, მარეგულირებელი ორგანოების წარმომადგენლებსა და ექპერტებს. სხვა საკითხებთან ერთად, ღონისძიების...   
27 ნოემბერი, 2017                      სრულად >>
გამოქვეყნება
იურიდიულმა ფირმამ „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური“ (MKD) 2016 წლის გლობალური კერძო საჯარო პარტნიორობის გზამკველევში საქართველოს შესახებ თავი გამოაქვეყნა...
სექტემბერი, 2016                  
სრულად  >>
გლობალური განახლებადი ენერგორესურსების 2015 წლის გზამკვლევში იურიდიულმა ფირმამ „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური“ (MKD) საქართველოს შესახებ თავი გამოაქვეყნა... 
ნოემბერი, 2015                     სრულად  >>
საარბიტრაჟო რეჟიმის ახალი პოზიტიური ტენდენციები საქართველოში. 2009 წელს გამო-ქვეყნებულ ანალიზში ავტორებმა...  
სექტემბერი,
2015                  სრულად >>  
ადვალური გადასახადი თამბაქოს ნაწარმზე: მედლის ორი მხარე. როგორც ცნობილია...
ივლისი, 2015                        სრულად >>